Terug naar overzicht

Onze werkwijze

Integriteit en compliance vormen de basis van onze manier van werken, zowel intern als extern, voor en met onze partners, relaties en aandeelhouders.

Om hieraan te kunnen voldoen hebben wij onder andere een gedragscode en klokkenluidersregeling geïmplementeerd. In de gedragscode, die door alle betrokken medewerkers nageleefd dient te worden, worden onze normen en waarden beschreven. Daarnaast wordt beschreven hoe medewerkers in specifieke situaties dienen te handelen. Door dit vast te leggen creëren we op een preventieve manier duidelijkheid. De klokkenluidersregeling stelt mogelijke misstanden in een organisatie aan de kaak. Onze medewerkers krijgen hulp aangeboden bij het melden van misstanden en niet-integer gedrag.

ISAE3402

Daarnaast hebben wij een aantal van onze bedrijfsprocessen laten certificeren. Zo hebben wij in een groot deel van onze fondsen ISAE3402 geïmplementeerd om risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude te beheersen. ISAE 3402 Type I richt zich op de opzet van het systeem en op het bestaan van beheersmaatregelen en Type II betreft de effectieve werking van de beheersmaatregelen. Enkele van onze gecertificeerde processen zijn acquisitie, ontwikkeling, dispositie, waardering en financiering.

INREV

Ook zijn wij lid van INREV, een Europese non-profit organisatie voor beleggers in niet-beursgenoteerd vastgoed. INREV is een platform voor het uitwisselen van kennis met het doel om meer transparantie, professionaliteit en "best practice" in de sector te verbeteren. Veel grote vastgoedpartijen als banken, institutionele beleggers en investeringsmaatschappijen zijn lid van INREV. In onze financiële verslaglegging voor Dekor Vastgoed rapporteren wij conform de INREV Guidelines.