Terug naar overzicht

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DW Property ontwikkelt en exploiteert residentieel vastgoed. We werken aan de toekomstige inrichting van de menselijke en de natuurlijke leefomgeving. We hebben invloed op hoe deze leefomgeving ervaren wordt door gebruikers.

Onze ambitie is om te zorgen dat gebouwen blijven voldoen aan de wensen van bewoners en gebruikers en dat deze voldoen aan hoge standaarden op het gebied van duurzaamheid. Maar belangrijk is ook het gevoel van thuiskomen. Als een huurder bij ons vastgoed binnenstapt moet meteen een ontspannen en veilig gevoel ontstaan, het gevoel van thuiskomen.

Tegelijkertijd is innoveren een grote uitdaging, omdat de markt- en organisatiesystemen complex en moeilijk te voorspellen zijn. Desondanks moet het mogelijk zijn om de klimaat- en milieuproblemen deels op te lossen, als we steden slim ontwikkelen en aandacht hebben voor de exploitatiefase. We beseffen dat DW Property daar een rol in speelt. We willen mee in de beweging naar een duurzamere wereld.

Door al aan het begin van het ontwikkelproces betrokken te zijn, hebben wij meer invloed op het duurzaam ontwerpen van residentieel vastgoed. Wij laten Environmental, Social, en Governance (ESG) criteria in onze (des-) investeringsbeslissingen nadrukkelijk meewegen.

Ons MVO-beleid

In ons MVO-beleid is uitgewerkt hoe wij duurzaamheid toepassen en meetbaar maken. De doelstellingen in ons MVO-beleid gaan verder dan de wettelijk gestelde normen en eisen.

In samenspraak met huurders, beheerders en leveranciers wordt actief gestreefd naar het verminderen van het energieverbruik en het verbeteren van de leefbaarheid. Huurders worden daar waar mogelijk betrokken bij deze investeringen, teneinde het draagvlak voor de uitvoering van deze maatregelen en het woongenot van huurders te vergroten.

Benchmark

Om onze mate van duurzaamheid meetbaar te maken nemen wij deel aan de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Door onze portefeuilles te benchmarken met vergelijkbare portefeuilles van andere vastgoedbeleggers krijgen we inzicht in zowel de kwaliteit van onze portefeuilles alsmede de verbetermogelijkheden en aandachtspunten.

CO2-emissies compenseren

Wij compenseren onze CO2-emissies door het versterken van recreatief bos. Door op meer open plekken het bos te verdichten, wordt het bos meer klimaatrobuust en biodivers gemaakt. De aanplant en het beheer vindt plaats onder begeleiding van de Unie van Bosbeheerders en FSC Nederland bewaakt dat het bosbeheer op een verantwoorde manier plaatsvindt. Dit gebeurt op een dusdanige wijze dat bij eventuele kap, noodzakelijk voor goed bosbeheer, het vrijkomende hout zeer geschikt is voor toepassing in de houtbouw. Zo blijft de opgenomen CO2 opgeslagen in het hout.